Wales | United KingdomGreat Britain

Un o’r canolfannau chwarae mwyaf a gorau yng Ngogledd Cymru.

Yn darparu ar gyfer plant hŷn ac ifanc, gyda strwythur tair haen sylweddol, a lle chwarae ymroddedig i blant bach.

Customer Notice.

The Play Centre will be closed all day Thursday 29th for private hire, sorry for any inconvenience caused.

The cinema will be open as normal.

Mae ein caffi yn sicrhau na fydd plant a rhieni yn sychedig a’u bod yn llawn egni.

CAFE MENU

Prisiau Mynediad

4 oed+

£4.00

3 oed-

£3.00

Mynediad am ddim i oedolion gyda phlentyn.

 

Oriau agor

12pm - 6pm Dydd Llun
11am - 6pm Dydd Mawrth
12.00 - 6pm Dydd Mercher
11am - 6pm Dydd Iau

12.00 - 9pm Dydd Gwener
9am - 6pm Dydd Sadwrn
11am - 5pm Dydd Sul

Mynediad olaf 1 awr cyn cau.

Nodwch fod gennym Bartïon Llogi Preifat ar amrywiol ddyddiadau. Ffoniwch ymlaen llaw i wirio a oes gennym barti wedi’i logi ar ddiwrnod eich ymweliad rhag cael eich siomi.

 
hospitality awards 2016 200

Enillydd Canolfan Chwarae Plant y Flwyddyn Gwobrau Lletygarwch Cymru.

Diolch enfawr i’n holl gwsmeriaid. Heboch chi ni fyddai hyn yn bosibl.

Holyhead Town Council